سوالات و تعرفه ها

کلاس مجازی ادوبی کانکت

تعرفه ها

تعرفه سال 1400

در این صفحه لیست قیمت های ما به همراه ویژگی ها  و امکانات + سوالات پرتکرار را مشاهده می کنید.

کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 1-اشتراکی

80,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 2-اشتراکی

95,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 3-اشتراکی

120,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 4-اشتراکی

150,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 5-اشتراکی

170,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 6-اشتراکی

210,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 7-اشتراکی

500,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 1-اختصاصی

900,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 2-اختصاصی

1,200,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 3-اختصاصی

2,200,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 4-اختصاصی

4,200,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 5-اختصاصی

6,350,000 تومان

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 6-اختصاصی

9,000,000

/ ماهانه
کلاس مجازی ادوبی کانکت-پلان 7-اختصاصی

11,700,000

/ ماهانه
سوالی دارید ؟

سوالات تکراری

در این بخش سوالات پرتکرار و پاسخ آن هارا مشاهده می کنید.

پس از پرداخت موفق لطفا تیکت ارسال کنید.

در پنل کاربری خود وارد بخش سفارش ها شده و سپس برروی دریافت فاکتور کلیک کنید.